İnsan, vakfettiği eseriyle,

yaşamaya devam eder...