Vakıf kuruluş işlemleri

Vakıf senedi tanzimi

Vakıf senedi değişikliği

Vakıf sona erdirme kapanış işlemleri

Vergi muafiyeti-Kamu yararlı vakıf statüsü kazanma işlemleri

İktisadi işletme kuruluşu

Üniversite kuruluşu

Yönetim danışmanlığı

İç denetim

Vakıf bilirkişiliği

Vakıf muhasebesi

 

 

Dernek kuruluş işlemleri

Dernek tüzüğü hazırlama

Yönetim Danışmanlığı

Genel Kurul İşlemleri

İç Denetim

Dernek muhasebesi

 

Hizmetlerimiz